ZATOKA - pracujemy także online!

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowych pomieszczeń szukamy innego miejsca w którym będziemy mogli dalej świadczyć stacjonarnie usługi dla Państwa.
Jednocześnie w dalszym ciągu prowadzimy różne formy wsparcia w sposób bezpieczny - online, z wykorzystaniem ogólnodostępnych komunikatorów, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. 

Gabinet Terapeutyczny

ZATOKA

Proponujemy Państwa rodzinom kompleksowy, wszechstronny system wspomagania na każdym etapie drogi życiowej. Chcemy towarzyszyć naszym Klientom i ich Rodzinom w ich codziennych wyzwaniach, wspierać swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Wierzymy że z nami uda się pokonać większość trudności przed jakimi stają coraz częściej rodziny w naszym coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Psychoterapia indywidualna

Czytaj więcej

Terapia par i rodzin

Czytaj więcej