Aleksandra Kupiec

psycholog

Ukończyłam Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerzyłam o studia podyplomowe na kierunku praktyczna diagnoza psychologiczna, oraz studia pedagogiczne dające pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz wyposażające w wiedzę z zakresu pedagogiki i dydaktyki. W swojej pracy nie uznaje barier – ukończyłam kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym. Rozwijam swoją wiedzę i warsztat uczestnicząc w kursach, szkoleniach i seminariach. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w placówce oświatowej oraz gabinetach prywatnych gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. W ramach działań terapeutycznych prowadzę grupowe zajęcia arteterapii. Prowadzę również zajęcia w ramach wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
Prowadzę konsultacje psychologiczne, wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i trudnościami emocjonalnymi oraz psychoedukacje rodziców i opiekunów w zakresie problemów wychowawczych.