Ciszewska Marlena

psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem, psychoterapeutką (w trakcie certyfikacji) oraz praktykiem pracy z ciałem MA-URI. Pracuję głównie w nurcie Gestalt, jednak korzystam również z innych podejść psychoterapeutycznych – systemowego, poznawczo-behawioralnego, integracyjnego.

Prowadzę konsultację, terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię par i małżeństw, a także indywidualne sesje pracy z ciałem metodą MA-URI. Wiedzę z zakresu terapii Gestalt zdobyłam w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego S.C. we Wrocławiu. Ukończyłam także Studium Terapii Par we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Poszerzając swój warsztat psychoterapeutyczny brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in. z zakresu psychoterapii systemowej, technik w terapii poznawczo – behawioralnej, pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy domowej oraz pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi zaburzeń psychotycznych. Obecnie szkolę się w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, gdzie rozwijam moje umiejętności terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Posiadane przeze mnie doświadczenie psychologiczne obejmuje zarówno pracę z klientem indywidualnym, jak i pracę z grupą. Zdobywałam je  m. in.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Zespole Szkół w Siedlcu, prowadząc własną praktykę terapeutyczną.

Psychoterapia jest dla mnie drogą, w trakcie której osoba ma możliwość głębszego samopoznania i zrozumienia siebie. Dzięki temu może tworzyć dojrzalsze relacje z innymi ludźmi i nauczyć się w pełni wykorzystywać swój potencjał, czerpiąc nieustannie ze swych wewnętrznych zasobów. Jest to przede wszystkim spotkanie klienta z samym sobą, któremu to spotkaniu, jako terapeuta towarzyszę i wspieram. Ważną rolę w mojej pracy zawodowej pełni praca z ciałem oraz praca z emocjami poprzez ciało. Skłoniło mnie to do ukończenia dwuletniego szkolenia pracy z ciałem metodą MA-URI pod okiem jej twórców Katie i Hemiego Fox.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa oraz regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Systematycznie również poszerzam swoje kompetencje zawodowe.