Psychoterapia indywidualna

para2

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest przeznaczona nie tylko dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi; nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju osobistego, mających zaniżoną samoocenę. Coraz częściej z usług psychoterapeutów korzystają osoby które szukają wiedzy na temat swojego postępowania, aby było ono bardziej świadome, w celu poprawienia jakości swojego funkcjonowania w świecie i wśród innych ludzi. Istnieją różne nurty w psychoterapii indywidualnej, jednakże niezależnie od podejścia głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa.

Psychoterapia indywidualna jest coraz częściej stosowana, przychodząc na pierwsze spotkanie nie musimy mieć sprecyzowanego problemu czy celu jaki chcemy osiągnąć. Można razem z terapeutą ustalić cel i potrzeby terapii. Na pierwszym spotkaniu (czasami potrzeba ich kilka) zostanie ustalony problem, cel, częstotliwość spotkań i długość terapii.

Psychoterapia indywidualna pozwala na dopasowanie terapii do każdej osoby. Nasi terapeuci pracują w następujących nurtach psychoterapeutycznych, do wyboru według indywidualnych preferencji klientów:

Terapia systemowa wyrosła na gruncie systemu jako sposobu opisywania świata. W tym nurcie psychoterapii terapeutę charakteryzuje postawa neutralności. Terapeuta nie przyjmuje roli dyrektywnej, pomaga osobie uczestniczącej w terapii spojrzeć na problem w szerszej niż dotychczas perspektywie. W ujęciu systemowym nie mówi się o jednej obiektywnej prawdzie istniejącej jako samodzielny byt, nie

zależnie od części systemu. Terapia systemowa często utożsamiana jest z terapią rodzinną, lecz jej zastosowanie może być o wiele szersze i może być stosowana w terapii zarówno indywidualnej, jak i u małżeństw czy par.

Gestalt jest jednym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii. Celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości siebie oraz przejęcie odpowiedzialności za własne decyzje i działania. Terapeuta towarzyszy uczestnikowi terapii w odkrywaniu jego autentycznych pragnień, emocji i potrzeb, pomaga w budowie własnego, autonomicznego systemu wartości i stwarza warunki do integracji osobowości. Osoba uczęszczająca na terapię doświadczając w pełni siebie ma szansę nawiązywać autentyczne kontakty z innymi ludźmi.