Psychoterapia indywidualna – Wrocław

Psychoterapia indywidualna - Wrocław

Psychoterapia indywidualna jest przeznaczona nie tylko dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi; nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju osobistego, mających zaniżoną samoocenę. Coraz częściej z usług psychoterapeutów korzystają osoby które szukają wiedzy na temat swojego postępowania, aby było ono bardziej świadome, w celu poprawienia jakości swojego funkcjonowania w świecie i wśród innych ludzi. Istnieją różne nurty w psychoterapii indywidualnej, jednakże niezależnie od podejścia głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa.

Czy muszę mieć sprecyzowany problem aby poddać się psychoterapii indywidualnej?

Psychoterapia indywidualna jest coraz częściej stosowana, przychodząc na pierwsze spotkanie nie musimy mieć sprecyzowanego problemu czy celu jaki chcemy osiągnąć. Można razem z terapeutą ustalić cel i potrzeby terapii. Na pierwszym spotkaniu (czasami potrzeba ich kilka) zostanie ustalony problem, cel, częstotliwość spotkań i długość terapii.

Psychoterapia indywidualna pozwala na dopasowanie terapii do każdej osoby. Nasi terapeuci pracują w następujących nurtach psychoterapeutycznych, do wyboru według indywidualnych preferencji klientów:

Terapia systemowa wyrosła na gruncie systemu jako sposobu opisywania świata. W tym nurcie psychoterapii terapeutę charakteryzuje postawa neutralności. Terapeuta nie przyjmuje roli dyrektywnej, pomaga osobie uczestniczącej w terapii spojrzeć na problem w szerszej niż dotychczas perspektywie. W ujęciu systemowym nie mówi się o jednej obiektywnej prawdzie istniejącej jako samodzielny byt, nie

zależnie od części systemu. Terapia systemowa często utożsamiana jest z terapią rodzinną, lecz jej zastosowanie może być o wiele szersze i może być stosowana w terapii zarówno indywidualnej, jak i u małżeństw czy par.

Gestalt jest jednym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii. Celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości siebie oraz przejęcie odpowiedzialności za własne decyzje i działania. Terapeuta towarzyszy uczestnikowi terapii w odkrywaniu jego autentycznych pragnień, emocji i potrzeb, pomaga w budowie własnego, autonomicznego systemu wartości i stwarza warunki do integracji osobowości. Osoba uczęszczająca na terapię doświadczając w pełni siebie ma szansę nawiązywać autentyczne kontakty z innymi ludźmi.

Poradnia Terapeutyczna Zatoka

ul. Komuny Paryskiej 85

50-452 Wrocław