Terapia małżeństw i par

Terapia małżeńska WrocławTerapia małżeńska (par) jest odpowiednia dla dwojga osób będących ze sobą w bliskim związku. Nie ma znaczenia czy para jest małżeństwem czy też funkcjonuje w tzw. w związku nieformalnym, ma na celu osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia oraz pracę nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów. Terapia małżeńska pozwoli wyposażyć parę w umiejętności które pozwolą samodzielnie rozwiązywać konflikty, ale nade wszystko zrozumieć dotychczasowe źródło trudności i tym samym pozwala przepracować problem. Proces terapii par dotyczy zarówno aktualnych problemów, jak i trudności z przeszłości. Terapia dla małżeństw polega na współpracy obojga partnerów, to pomoc w odbudowie relacji w związku i poprawie jakości funkcjonowania pary. W terapii par bardzo ważna jest motywacja obojga partnerów do zmiany. Efektem terapii dla małżeństw jest zmiana funkcjonowania każdego z partnerów prowadząca do przebudowy  relacji pomiędzy nimi i pogłębienia komunikacji.

Początkiem terapii jest cykl spotkań konsultacyjnych, ich skutkiem jest kontrakt terapeutyczny, który zawiera cele oraz szczegóły dotyczące działań terapeutycznych, które będą prowadzone w dalszych etapach współpracy.