Fizjoterapia to zestaw metod leczniczych, profilaktyki i rehabilitacji, które mają na celu leczenie lub zapobieganie chorobom narządu ruchu, układu nerwowego i narządów wewnętrznych. W naszej poradni proponujemy usprawnianie dzieci i niemowląt z wykorzystaniem następujących metod:

 masaz02

PNF dla dzieci 

Co to jest PNF?

Koncepcja PNF opiera się na indywidualnym i funkcjonalnym podejściu do każdego dziecka, dlatego najważniejszym zadaniem i celem jaki powinni stawiać sobie terapeuci i rodzice jest osiągnięcie jak największej samodzielności przez dziecko.

Dla kogo?

Metodę PNF stosuje się m. in. u dzieci z:

 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • uszkodzeniem centralnego układu nerwowego,
 • przepukliną oponowo – rdzeniową,
 • Zespołem Downa,
 • rdzeniowym zanikiem mięśni,
 • dystrofią mięśniową,
 • wadami postawy

Co daje metoda PNF?

Fizjoterapia metodą PNF wpływa na: poprawę koordynacji i równowagi, zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, poprawę techniki chodu, polepszenie czucia głębokiego, zwiększenie zakresów ruchu. Największe sukcesy w terapii możliwe są przy odpowiedniej współpracy rodziców i fizjoterapeuty, oraz całego zespołu terapeutycznego (psycholog, logopeda).

rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt

Co to jest?

rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt polega na stosowaniu specjalnych technik i wspomagań wpływających na napięcie mięśniowe, ruch dziecka oraz utrzymanie postawy ciała. W tej metodzie ważną role odgrywają ręce fizjoterapeuty, które dostarczają bodźców sensomotorycznych bardzo potrzebnych do tworzenia się schematu ciała.

 

Dla kogo?

Rehabilitację w zaburzeniach rozwojowych stosuje się m. in. u dzieci i niemowląt z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • przepukliną oponowo-rdzeniową,
 • wadami genetycznymi,
 • dystrofią mięśniową,
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • asymetrią ciała, kręczem szyi, wadami postawy.

Co daje?

Rehabilitacja ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych jest szczególnie przydatna w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączona w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.