Neurologopedia

Logopeda dziecięcy

Neurologopedia jest obszarem logopedii zajmującym się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami komunikacji o podłożu neurologicznym. Neurologopeda dziecięcy wspomaga dzieci oraz dorosłych, u których zaburzenia mowy i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego (poprzez urazy bądź procesy chorobowe), zaburzeń głosu lub chorób psychicznych.

Neurologopeda - logopeda dziecięcy Wrocław

            Terapia neurologopedyczna obejmuje przede wszystkim dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, chorobami genetycznymi, z rożnymi postaciami ze spektrum autyzmu i zakłóceniami na tle emocjonalnym, jak również niemowlęta z zaburzeniami odżywiania (ssania, połykania).

            Terapia neurologopedyczna jest także skierowana do osób dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji, wynikającymi z uszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego. Zadaniem neurologopedy  jest wsparcie codziennego funkcjonowania chorego, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem. Neurologopeda dziecięcy pracuje również nad usprawnieniem zaburzonych czynności i funkcji pokarmowych, np. połykania.

Zgłoś się do logopedy dziecięcego jeśli:

 • dziecko ma 6 miesięcy i nie wydaje niezamierzonych dźwięków
 • dziecko ma 9 -12 miesięcy i nie gaworzy (nie powtarza usłyszanych dźwięków i nie „bawi się” wypowiadanymi przez siebie dźwiękami MA-MA-MA, BA,BA,BA)
 • dziecko ma 2 lata i:
 • nie naśladuje dźwięków naturalnych (odgłosów przyrody, pojazdów, przedmiotów),
 • nie wypowiada świadomie słów: mama, tata,
 • nie próbuje powtarzać wypowiedzi innych osób
 • nie wypowiada samogłosek: a, o, u, i, y, e
 • nie wypowiada spółgłosek: m, p, b, n, t, d, l
 • dziecko ma 3 lata i:
 • nie chce mówić
 • nie mówi krótkimi zdaniami
 • nie zadaje pytań
 • nie wypowiada samogłosek
 • nie wypowiada spółgłosek
 • dziecko ma 4 lata i:
 • nie wymawia prawidłowo głosek: s, z, c, dz (zmiękcza je lub wymawia międzyzębowo), oraz nie wymawia  głoski k (zamienia na t)
 • dziecko ma 5 lat i:
 • nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż oraz głoski „r”
 • dziecko ma 6 lat i:
 • nie wymawia prawidłowo głosek: sz, ż, cz, dż
 • nie wymawia głoski: r
 • nie potrafi powiedzieć jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazu
 • nie potrafi dokonać syntezy krótkiego wyrazu (z wypowiedzianych pojedynczo głosek – na przykład: k – o – t; d – a – ch nie potrafi złożyć słowa)
 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi  „b” wymawia jak „p”, „d” na „t”,  „g” na „k”,  „w” na „f”, „z” na „s”, „ż” na „sz”
 • zakłócona jest płynność wypowiedzi

Poradnia Terapeutyczna Zatoka

ul. Komuny Paryskiej 85

50-452 Wrocław