Dla trochę starszych

– terapia zaburzeń zachowania i emocji,

– logopedia,

– terapia zaburzeń integracji sensorycznej (SI),