Pomoc psychologiczna – Wrocław

mieszane zaburzenia zachowania i emocji

Dziecku zachowującemu się w sposób nieakceptowany społecznie przeważnie przypinana jest etykietka źle wychowanego chuligana. Najczęściej niesłusznie, gdyż takie same objawy mogą być przejawem poważnych zaburzeń rozwojowych, określonych w klasyfikacji ICD10 pod pozycją F92.8 jako mieszane zaburzenia zachowania i emocji. Istnieje ogromna różnica pomiędzy jednym (chuligaństwem) a drugim (zaburzeniami zachowania i emocji).Pomoc psychologiczna - Wrocław

Naszym zadaniem jest te różnice rozpoznać i skutecznie skorygować, a także wyposażyć Rodzinę w umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Terapia dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji ukierunkowana jest na rozwój i kształcenie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do samokontroli oraz przyjaznych sposobów prowadzenia komunikacji. Pomoc psychologiczna ma na celu rozwijanie zachowań adaptacyjnych oraz opanowanie technik kontroli własnych emocji, a także umiejętności ich identyfikacji i świadomości ich źródeł. Interwencja rodzinna polega przede wszystkim na udzieleniu rodzicom wsparcia z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemu, w którym dziecko z zaburzeniami zachowania często stanowi najsłabsze ogniwo. Pomoc psychologiczna rodzicom jest często jednym z pierwszych zadań. Ponadto pomoc psychologiczna w ramach terapii behawioralnej są oni wyposażani w wiedzę i umiejętności stosowania skutecznych metod wychowawczych, efektywnej komunikacji z dzieckiem oraz strategii negocjacyjnych, przydatnych w rozwiązywaniu wielu problemów.

Pomoc psychologiczna naszych terapeutów w przypadku zaburzeń zachowania powinna objąć cały system w którym wzrasta dziecko. Podejście systemowe w połączeniu z elementami terapii poznawczo-behawioralnej to kompleksowa i najskuteczniejsza metoda radzenia sobie z problemami jakie niosą mieszane zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczna – przykłady zaburzeń zachowania i emocji

 • Niezwykle częste lub gwałtowne wybuchy złości.
 • Częste kłótnie z innymi.
 • Częste jawne przeciwstawianie się.
 • Częste celowe działanie sprawiające innym przykrość.
 • Częste zrzucanie winy i odpowiedzialności za własne złe zachowania na innych.
 • Nadwrażliwość, obrażanie się.
 • Częste złoszczenie się i poczucie krzywdy.
 • Mściwość.
 • Częste kłamstwa, niedotrzymywanie obietnic.
 • Częste wszczynanie bójek.
 • Używanie narzędzi mogących zranić innych.
 • Częste szukanie ekstremalnych wrażeń.
 • Częste okrucieństwo fizyczne.
 • Rozmyślne niszczenie przedmiotów.
 • Utrwalone nieprawidłowe wzory interakcji społecznych.
 • Lękliwość, nadmierna czujność, nie zmieniające się pod wpływem pocieszenia.
 • Ograniczenie interakcji z innymi ludźmi.
 • Poczucie nieszczęścia.
 • Zaburzenia wzrostu i przybierania na wadze.
 • Stany lękowe.
 • Natręctwa myślowe i czynności przymusowe.
 • Zaburzenia nastroju.
 • Natręctwa.
 • Zaburzenia nastroju
 • Myśli samobójcze.

Poradnia Terapeutyczna Zatoka

ul. Komuny Paryskiej 85

50-452 Wrocław