Malec Zbigniew

terapeuta SI, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagog specjalny,

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku uzyskałem w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej tytuł certyfikowanego terapeuty. W 2011 roku ukończyłem Studia Podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka (WSNHiD Poznań). Od 2001 roku jestem związany ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu, gdzie pracuję na stanowisku wychowawcy internatu oraz nauczyciela rewalidacji. Od 2008 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu pracuję na stanowisku terapeuty Integracji Sensorycznej (Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju), a od 2014 roku także dodatkowo jako diagnosta Procesów Integracji Sensorycznej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu formach kształcenia, m. in:

– „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0–6 rok życia”

– „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”

– „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień”

–„Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”

– Kurs Dziecięcego Masażu Shantala

– Dieta sensoryczna jako środek zaradczy w zaburzeniach modulacji

– Kurs I stopnia Handle ( Zrozumieć Autyzm )

– Kurs Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej

– Kurs Integracja Odruchów wzrokowych i słuchowych wg koncepcji dr S. Masgutowej.

Prowadzę indywidualną terapię i diagnozę integracji sensorycznej z dziećmi potrzebującymi wsparcia w rozwoju procesów sensorycznych.