Miszkowska Jagoda

fizjoterapeutka

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale fizjoterapii we Wrocławiu. Już w trakcie trwania studiów zdobywałam wiedzę praktyczną poprzez pracę z pacjentami. Składały się na nią zarówno praktyki w wielu  placówkach medycznych jak również wielokrotne wolontariaty w stowarzyszeniach na rzecz dzieci niepełnosprawnych. To wtedy stwierdziłam, że największą satysfakcję przynosi mi praca z małymi pacjentami. Dlatego też postanowiłam szkolić się w kierunku rehabilitacji dzieci. Ukończyłam kursy takie jak: Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych, Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy, PNF, Kinesiology Taping.

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam stażem i późniejszą pracą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im J. Gromkowskiego, na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci i młodzieży od 0 -18 lat we Wrocławiu, gdzie prowadziłam rehabilitację dzieci z problemami ortopedycznymi oraz z szerokim spektrum zaburzeń neurologicznych.

Formę i rodzaj terapii dobieram w oparciu o zdiagnozowane deficyty motoryczne pacjenta oraz indywidualnie do jego potrzeb i możliwości. Praca z dziećmi motywuje mnie do stałego pogłębiania swojej wiedzy, ponieważ każdy pacjent jest dla mnie nowym wyzwaniem.