Moskal Justyna

psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Regularnie pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. W swojej pracy integruję różne ujęcia terapeutyczne: terapię Gestalt, terapię systemową, terapię psychodynamiczną. W pracy z dziećmi i młodzieżą korzystam głównie z technik poznawczo-behawioralnych. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, w wielu placówkach oświatowych (przedszkole terapeutyczne, Szkoły Podstawowe i Gimnazja)  na terenie Wrocławia oraz województwa lubuskiego, pracując głównie z rodzicami uczniów oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Zielonej Górze, gdzie prowadziłam zajęcia indywidualne oraz grupowe. Pracowałam  zarówno z osobami dorosłymi jak i z dziećmi oraz młodzieżą, prowadziłam grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Obecnie, poza terapią, zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, pracuje w Zespole Szkół jako psycholog oraz prowadzę warsztaty dla kadr pedagogicznych.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych z objawami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją rodziców/opiekunów w zakresie:  zaburzeń zachowania, problemów wychowawczych, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, całościowych zaburzeń rozwojowych.