Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Posiadam certyfikat terapeuty krótkoterminowego a obecnie pozostaję w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Poza specjalnością kliniczną z psychologii, ukończyłam szkołę podyplomową o specjalizacji w zakresie psychosomatyki i somatopsychologii.

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim . Jestem diagnostą, (opiniuję na potrzeby sądu w sprawach rodzinnych oraz nieletnich), mediatorem, terapeutą funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment. Stale wzbogacam warsztat pracy uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, które umożliwiają dalszy rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji. Obecnie kształcę się jako terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)

Logopeda, terapeuta pedagogiczny

Logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

W 2015r. ukończyłam studia logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymując uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Fizjoterapeutka, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka integracji sensorycznej.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w 2015 roku uzyskałam tytuł magistra Fizjoterapii.

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast dyplom neurologopedy klinicznego i specjalisty wczesnej interwencji logopedycznej zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Posiadam uprawnienia pedagogiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zgodnie ze standardami PTP oraz zawodowym kodeksem etycznym. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję superwizji. Regularnie biorę udział w kursach, szkoleniach i konferencjach rozwijających mój warsztat terapeutyczny.

Psycholog, coach, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, coachem, psychoterapeutką oraz absolwentką studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia”. Regularnie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Obecnie jestem w takcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii przygotowującego do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim.       

 Obecnie jestem w trakcie szkolenia w całościowej czteroletniej Szkole Psychoterapii (nurt humanistyczno-doświadczeniowym) w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Uczestniczę także w trzyletniej Szkole Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Edukacji Psychologicznej). Ukończyłam Kurs podstawowy psychoterapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii). Odbyłam szkolenia z zakresu: interwencji kryzysowej, uzależnień behawioralnych, psychodramy oraz doradztwa psychologicznego.

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. W trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. W pracy wykorzystuję podejście systemowe. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Stale wzbogacam warsztat terapeutyczny poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii  w WSFiZ  w Warszawie, obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, coach

Jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą, coachem, pedagogiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Obecnie pozostaję w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Terapeuta SI, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagog specjalny

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku uzyskałem w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej tytuł certyfikowanego terapeuty. W 2011 roku ukończyłem Studia Podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka (WSNHiD Poznań).