Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast dyplom neurologopedy klinicznego i specjalisty wczesnej interwencji logopedycznej zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Zajmuję się terapią wad wymowy – korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek (dyslalia), stymulacja rozwoju mowy i języka dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapia niepłynności mowy (jąkania) oraz specjalistyczną terapią neurologopedyczną – terapią mowy dzieci z wadami genetycznymi, terapią mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu, terapią zaburzeń komunikacji dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, terapią afazji. Ponadto: elementy terapii ręki oraz nauka prawidłowego jedzenia (małe dzieci).

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju. Ponieważ logopedia jest szybko rozwijającą się dziedziną, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach.

Pracuję z małymi dziećmi, dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkoły podstawowej oraz młodzieżą. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne metody i techniki pracy dostosowane do wieku i możliwości osoby, z którą pracuję. Każdego klienta traktuję indywidualnie, przygotowuję indywidualny program terapii.