Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Posiadam uprawnienia pedagogiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zgodnie ze standardami PTP oraz zawodowym kodeksem etycznym. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję superwizji. Regularnie biorę udział w kursach, szkoleniach i konferencjach rozwijających mój warsztat terapeutyczny.

W swojej pracy opieram się na relacji psychoterapeuta- pacjent, pomagam drugiemu człowiekowi rozumieć przyczyny doświadczanych przez niego trudności oraz przyjąć mu odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Koncentruję się na zasobach i mocnych stronach oraz ukazuję znaczenie przeżywanych uczuć i emocji.   Towarzysząc pacjentowi w procesie rozwoju oraz podążając za jego potrzebami, integruję różne ujęcia terapeutyczne: Gestalt, terapię psychodynamiczną oraz poznawczo-behawioralną.

W ramach swojej praktyki prowadzę konsultacje psychologiczne, zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych z objawami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, z trudnościami w relacjach interpersonalnych, doświadczającymi niskiego poczucia własnej wartości, dla osób w kryzysach emocjonalnych lub pragnących pogłębić świadomość samego siebie, własnych uczuć i pragnień.

Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dlatego zajmuję się także terapią dzieci i młodzieży oraz psychoedukacją rodziców/opiekunów w zakresie: zaburzeń zachowania, problemów wychowawczych, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, całościowych zaburzeń rozwojowych.