Terapeuta SI, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagog specjalny

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku uzyskałem w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej tytuł certyfikowanego terapeuty. W 2011 roku ukończyłem Studia Podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka (WSNHiD Poznań).

Od 2001 roku jestem związany ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu, gdzie pracuję na stanowisku wychowawcy internatu oraz nauczyciela rewalidacji. Od 2008 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu pracuję na stanowisku terapeuty Integracji Sensorycznej (Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju), a od 2014 roku także dodatkowo jako diagnosta Procesów Integracji Sensorycznej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu formach kształcenia, m. in:

 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0–6 rok życia”
 • „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień”
 • "Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”
 • Kurs Dziecięcego Masażu Shantala
 • Dieta sensoryczna jako środek zaradczy w zaburzeniach modulacji
 • Kurs I stopnia Handle ( Zrozumieć Autyzm )
 • Kurs Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Integracja Odruchów wzrokowych i słuchowych wg koncepcji dr S. Masgutowej.
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia według koncepcji Intra Act Plus
 • Kurs DIRFloortime poziom 1
 • Certyfikat Terapeuty Integracji Międzypółkulowej programu " Dziecko w równowadze"
 • Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • Kurs PECS Poziom 1
 • Kurs Sensoplastyka R – Wstęp
 • Kurs Dyspraksja – diagnoza i terapia
 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy. KLANZA
 • Szkolenie Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
 • Kurs Praca z dzieckiem niepełnosprawnym ze sprzężeniami 

 Prowadzę indywidualną terapię i diagnozę integracji sensorycznej z dziećmi potrzebującymi wsparcia w rozwoju procesów sensorycznych.