Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. W trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. W pracy wykorzystuję podejście systemowe. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Stale wzbogacam warsztat terapeutyczny poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

Od czasu uzyskania dyplomu z psychologii,  doświadczenie zdobywałem w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar, a także Punktach dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą, uzależnionych i ich rodzin.
Współpracuję z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, gdzie zajmuje się diagnostyką rodzin zastępczych, psychoterapią. Prowadzę grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Domach Pomocy Społecznej: dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób przewlekle i psychicznie chorych (zdiagnozowana schizofrenia, zaburzeniami dwubiegunowe, demencja), a także współpracuję z rodzinami osób tam umieszczonych.

Pracuję indywidualnie, z parami,  rodzinami.