Psycholog – Wrocław

Zawód psychologa we współczesnym świecie nabiera coraz większego znaczenia. Dawniej wizyta u psychologa bywała wstydliwa i ukrywano fakt korzystania z pomocy specjalisty. Obecnie świadomość społeczeństwa wzrasta i z pomocy psychologów korzysta coraz większa liczba osób. Nie do końca jednak ludzie są świadomi tego, czym tak naprawdę psycholog się zajmuje. Jest to zawód mylony
z innymi profesjami, gdyż zdrowiem psychicznym w Polsce zajmuje się wielu specjalistów: lekarze ogólni, neuropsycholodzy, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychiatrzy, terapeuci, trenerzy, pracownicy socjalni. Co takiego różni zawód psychologa od innych zawodów zajmujących się psychiczną kondycją człowieka?

Psycholog to zawód, który zyskał miano zawodu zaufania publicznego i wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale także nieskazitelnego charakteru, postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i nastawiony jest na niesienie pomocy, dawanie oparcia innym. Sumienie powinno stać się dla psychologa naczelną normą moralności. Społeczeństwo ufa, iż osoby wykonujące zawody zaufania publicznego są odpowiedzialne, bo to od nich zależy zdrowie i życie innych.

Psycholog to wolny zawód, który charakteryzować powinny wysokie kwalifikacje i kompetencje, osobisty stosunek i zaangażowanie w pracę, zaufanie i przede wszystkim samodzielność
i odpowiedzialność cywilna. O regulowanym charakterze danego zawodu decyduje zastrzeżenie prawa jego wykonywania dla osób spełniających określone warunki, niedopuszczanie innych do jego wykonywania oraz uzależnienie prawa wykonywania zawodu od wydania odpowiednich decyzji przez uprawnione organy lub korporacje, zobowiązujące swoich członków do przestrzegania określonych przez nie standardów.

Praca psychologa łączy sferę praktyki badawczej z elementami praktyki społecznej, dzięki czemu psycholog może podjąć świadczenia nie tylko w służbie zdrowia, ośrodku terapeutycznym (trudności natury emocjonalno- psychicznej), ale także w szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości, mediach, wojsku, marketingu, biznesie, reklamie, negocjacjach, zarządzaniu, rozwiązywaniu konfliktów społecznych, redukowaniu uprzedzeń, orzekaniu o wiarygodności sprawców przestępstw, zapobieganiu i leczeniu uzależnień. Studia psychologiczne przygotowują do pracy w wielu zawodach, gdyż psychologia jako nauka dostarcza wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów ludzkich zachowań. Badanie zachowań i procesów psychicznych, właściwości naszej pamięci, uczenia się, myślenia, sposobów walki ze stresem, czy postępowanie w otoczeniu społecznym pozwala opisywać, wyjaśniać, przewidywać i kontrolować zachowanie jednostki. Psycholog poprzez wykonywanie swoich zadań zawodowych wchodzi w bezpośrednie relacje z pacjentem, czy też współpracownikiem.

Psycholog może również pełnić rolę psychoterapeuty pod warunkiem spełnienia kilku wymagań. Terapeuta to dobrze wykwalifikowany specjalista, który po zdobyciu dyplomu magistra nauk humanistycznych, czy społecznych (nie tylko dyplomu magistra psychologii, ale również pedagogiki, socjologii, psychiatrii itp.) odbył co najmniej 4 letnie szkolenie w zakresie którego zdobył wiedzę
i umiejętności specyficzne dla psychoterapii. Podczas takiego szkolenia przeszedł własną psychoterapię, zdobył praktykę pod superwizją, odbył staż.  Psycholog również posiada pewne przygotowanie do udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia, ale nie posiada kwalifikacji uprawniających do prowadzenia pełnej psychoterapii.

Kiedy do psychologa?

Każdy ma złe dni, zdarza się że nawet tygodnie. Jest jednak kilka znaków, świadczących, że chorujesz na depresję lub inne zaburzenie psychiczne i potrzebujesz pomocy psychologicznej. (źródło: zwierciadlo.pl)

  1. Myśli samobójcze. Jeśli tylko zaczniesz myśleć, że życie nie jest warte tego, by żyć. Jeśli przyjdzie ci myśl o odebraniu sobie życia, natychmiast zgłoś się do psychologa lub psychiatry.
  2. Poczucie beznadziejności życia. Jeśli czujesz, że niczego od życia nie oczekujesz, że nie ma ono głębszego sensu, potrzebujesz pomocy specjalisty od zdrowia psychicznego.
  3. Niezdolność do pracy z powodu stanu emocjonalnego. Czasem zdarza się, że w pracy mamy kłopoty albo jest czas na to, żeby przeżyć żałobę, stratę, dużą życiową zmianę. Ale jeśli stan niezdolności do pracy nie jest bezpośrednio związany z tego typu sytuacjami, zgłoś się po pomoc.
  4. Problemy ze snem. Zwróć na nie uwagę, zwłaszcza wtedy, kiedy występują według określonego wzorca, na przykład budzisz się zawsze o 4 rano albo zawsze mam kłopot z zaśnięciem. To może świadczyć o depresji, która wymaga psychoterapii lub leczenia.
  5. Zmiana apetytu. Odczuwasz wstręt do jedzenia, masz brak łaknienia lub odwrotnie jesz bardzo dużo – to znak, ze twoje ciało reaguje na nierozwiązane konflikty psychiki. Nadszedł czas, żeby się nimi zająć.
  6. Zmiany nastroju, które trwają dłużej niż kilka tygodni. Jeśli powraca do ciebie silne uczucie smutku, gniewu, lęku – potrzebujesz pomocy, by je pozytywnie transformować.
  7. Wycofanie się z życia. Jeśli masz trudności, by podejmować działania, które kiedyś były dla ciebie normą, sprawiały ci przyjemność czy po prostu były ważne – twoja energia życiowa jest uwięziona przez wyparte do nieświadomości uczucia. Wydobędziesz je z pomocą psychoterapeuty.