Szymańska Anna

psychoterapeuta, psycholog

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii systemowej. Prowadzę terapię indywidualną, terapię par i rodzin.  Studiowałam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu). Jestem
w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie ukończyłam kurs zaawansowany. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Mam bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Pracując
w poradni psychologiczno- pedagogicznej zajmuję się diagnozą dzieci i młodzieży, terapią indywidualną dzieci i terapią rodzin. Umiejętności terapeutyczne zdobywałam również odbywając staż w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.

Współpracuję z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne dla rodzin, terapię psychologiczną dla dzieci, grupy socjoterapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców. Prowadzę szajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w przedszkolach
i szkołach. Uczę psychologii na podyplomowych studiach z Psychoterapii na PWT we Wrocławiu.

Jako psychoterapeuta koncetruję się na zasobach, które tkwią w każdym człowieku, uwzględniam system, który jest naszym codziennym tłem. W bezpiecznej atmosferze pomagam
w zrozumieniu znaczenia kryzysów i towarzyszę w procesie rozwoju. Pracując zarówno z klientem idywidualnym jak i z rodzinami opieram się na relacji psychoterapeuta- klient.