Tęcza Marta

pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener

Jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym i trenerem – certyfikowanym terapeutą  Treningu Zastępowania  Agresji ART. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika –poradnictwo oraz studia podyplomowe terapii pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szkołach, jako pedagog i terapeuta,  a przede wszystkim jako pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której jestem zatrudniona od 2008 r.

Pomagam dzieciom i młodzieży z trudnościami w motywacji do nauki, uczniom, którzy boją się lub nie chcą chodzić do szkoły z powodu niepowodzeń w nauce i relacjach z rówieśnikami.  Moja praca  koncentruje się wokół problemów z impulsywnością, problemów w radzeniu sobie ze złością i innymi trudnymi emocjami oraz agresywnym zachowaniem. Prowadzę grupowe treningi i warsztaty umiejętności społecznych, kontroli złości oraz zastępowania agresji dla dorosłych i dzieci. Pomagam dzieciom nieśmiałym, zahamowanym emocjonalnie. W  pracy z dziećmi włączam elementy bajkoterapii i arteterapii.

Kształcę się obecnie w zawodzie psychoterapeuty. Ukończyłam  studium psychoterapii , jestem w programie licencyjnym Instytutu Psychoterapii Zorientowanej na Proces. Korzystam z sesji wspomagających moją edukację psychoetrapeutyczną u doświadczonych terapeutów.  Interesuję się również psychoterapią w innych nurtach psychologicznych, metodą komunikacji „Porozumienie bez przemocy” oraz terapią tańcem.