Ziółkowska Beata

psycholog dziecięcy

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Mam 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w placówkach oświatowych, służby zdrowia jak również w ramach własnej działalności gabinetowej. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, poradnictwem dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”, prowadząc indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania językowego.

Współpracuję z placówkami wspierającymi rozwój dziecka. Od kilku lat prowadzę warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym pt. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci? wg metody C. Sutton.

Swoją wiedzę i umiejętności wzbogacam uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, czytając fachową literaturę psychologiczną. Ukończyłam 180- godzinowy kurs z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej w Warszawie oraz kurs z neuropsychologii. Pracuję terapeutycznie w nurcie poznawczo- behawioralnym, gdyż zauważam największe korzyści w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania w oparciu o tę koncepcję.  Doradzam rodzicom w sprawach stymulacji rozwoju dziecka. Od kilkunastu lat jestem nauczycielem akademickim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami studiów podyplomowych.